Sektor publiczny

Prawo online

Z nami osiągniesz sukces

Duża skuteczność
Doświadczenie
Sprawdzony zespół

Doświadczony zespół

Nasz zespół specjalizuje się prawie zamówień publicznych w obszarze IT.

JST

Współpracujemy z jednostkami w zakresie prawa zamówień publicznych w obszarze IT

Zarządzanie projektami

Specjalizujemy się w zarządzaniu projektami IT w jednostkach administracji publicznej.   Prowadzimy projekty w oparciu o metodykę Prince2.

Interoperacyjność systemów

Opracowujemy dokumentację na potrzeby badania interoperacyjności systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

E-usługi na platformie ePUAP

Kompleksowa realizacja zadań związanych z publikacją e-usług na platformie ePUAP.

Infrastruktura

Budowa, konfiguracja infrastruktury sieciowej i sprzętowej w jednostkach administracji publicznej. Oferujemy kompleksowe realizacje z zakresu wirtualizacji środowisk serwerowych, rozwiązań klastrowych oraz parametryzacji urządzeń sieciowych.

Wsparcie biznesu

Wsparcie biznesu w zakresie prawa zamówień publicznych z obszarze IT.

Audyty EZD

Realizujemy audyty systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją pod kątem zgodności z przepisami prawa. Oferujemy  audyty przygotowawcze do wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w jednostkach administracji publicznej.

Audyty bezpieczeństwa

Realizujemy audyty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w obszarze jednostek administracji publicznej.

PPPZ

Przygotowujemy procedury związane z utworzeniem punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Broker komunikacyjny

Integrujemy systemy dziedzinowe z platformą ePUAP w oparciu o uniwersalny broker komunikacyjny.