Sektor publiczny

Prawo online

Doświadczony zespół

Nasz zespół specjalizuje się prawie zamówień publicznych w obszarze IT.

JST

Współpracujemy z jednostkami w zakresie prawa zamówień publicznych w obszarze IT

RODO

Na bieżąco monitorujemy stan prac związanych z wdrażaniem RODO do prawa krajowego. Już teraz przeprowadzamy audyty dotyczące ochrony danych osobowych i pomagamy w dostosowaniu jednostek sektora publicznego i prywatnego do nowych wymagań.

Interoperacyjność systemów

Opracowujemy dokumentację na potrzeby badania interoperacyjności systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

Rozwiązania SmartCity

Kompleksowa realizacja zadań związanych z obsługą prawną rozwiązań informatycznych w zakresie SmartCity.

Wsparcie biznesu

Wsparcie biznesu w zakresie prawa zamówień publicznych z obszarze IT.

Ochrona danych osobowych

Realizujemy szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla placówek przedszkolnych publicznych oraz prywatnych.

Audyty bezpieczeństwa

Realizujemy audyty bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w placówkach prywatnych i publicznych.

PPPZ

Przygotowujemy procedury związane z utworzeniem punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Wsparcie prawne startupów

Przygotowujemy  startupy  (w kontekście prawnym) do wejścia na rynek krajowy jak i międzynarodowy.